Sztandary haftowane na zamówienie: szkolne, OSP, PSP i wszelkie inne ...

Haft Artystyczny MM plus M - Piotr Mierzejewski  
02-032 Warszawa     ul. Filtrowa 83/49     tel. (22) 822-24-32    kom. 503-593-752    e-mail: mierzejewski@post.pl

Firma jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 401515.
Przedmiot działalności: Artystyczna i literacka działalność twórcza.
                                                                                                      Regon: 012339172.